med passion för

verksamhetsutveckling

Vi framtidssäkrar er affärsmodell och  realiserar era möjligheter
 

verksamhet

& förvärv

innovation

& teknologi


lösningar


om Vuit

Vi tror inte på "business as usual"

Vi har kompetens att guida er inom tillgängliga teknologier, tekniker och innovativa lösningar för att framtidssäkra er verksamhet och affärsmodell. "Business as usual" tror vi inte alls på utan hävdar att "Business Renewal" är rätt väg framåt. Vi vet att med den takt teknologier och infrastruktur utvecklas just nu kommer många affärsmodeller sättas på prov. Bransch på bransch stöps om i hög takt.

För några bolag kan ny information om disruptiva möjligheter innebära att man helt enkelt behöver göra marknads- eller kompetensförflyttningar och bygga nya förmågor eller partnerskap. Andra kanske ser behovet av att stöpa om befintlig organisation genom förvärv eller avyttring för att kunna realisera sin fulla potential på en marknad med nya förutsättningar.

Vi erbjuder tjänster och kompetens som möjliggör detta. Engagerade erfarna managementkonsulter och passionerade ledare som ser till att effektivt uppnå önskade mål och förflyttningar för dig som kund. Några kallar detta för nya generationens managementkonsulter. Vi kallar det Business Renewal.

Vi levererar

Vi levererar och förmedlar tjänster inom verksamhetsutveckling. Vi fokuserar på att framtidssäkra er affärsmodell genom att arbeta strukturerat med förändrade arbetssätt, digital transformation, sökuppdrag, projektledning av förvärv och fusion eller avyttring samt upphandling aveller införande av innovativa lösningar och teknologi.

Vår verksamhet centreras kring våra kunder och våra konsulter. Vi är ett litet bolag men som ger stort ansvar till individen och möjligheter för personlig och professionell utveckling.

Bidrar till att utveckla omvärld och samhälle

En viktig och prioriterad grupp av organisationer som vi mer än gärna arbetar tillsammans med är statligt ägda bolag, myndigheter och verksamheter. Att medverka, i stort som smått, till en förbättrad servicegrad, trygghet, effektivitet, tillgänglighet, samhällsservice för medborgare med digitala tjänster och innovativ teknik samt lösningar är något vi helt enkelt tycker om. Vem gör inte det?

 

för din bransch.


Internet of things


RPA


Biometric ID


blockchain technology

realisera er förbättrings-potential

Vår erfarenhet och specialistkompetens realiserar era möjligheter. Oavsett om det handlar om en inkrementella enklare digitala förändringsprojekt som att införa chatbot vid kundtjänst, flödesberäkningar i realtid, robotisering av ekonomiprocess eller mer disruptiva förändringar där ni tar steg för att framtidssäkra er affärsmodell så kan vi guida er igenom hela processen från förstudie till genomförda förändringar. Vi är projektledare/genomförare/upphandlare och på er sida från start till genomförd förändring.


...inte som andra

konsultbolag

Vi är ett modernt konsultbolag där vi tillsammans med våra partners och leverantörer driver förändringsprojekt för att digitalisera, transformera och förnya affärsmodeller och verksamheter.

Vad gör oss unika?  Vi är specialister inom verksamhetsutveckling och förändringsledning, innovation och teknologi.  Vi har de allra skarpaste teknikbolagen i framkant mycket nära oss för att förstå och kunna tolka och översätta vilka möjligheter som växer fram tack vare tekniska framsteg och innovationer. 

business model review

Med hjälp av nya behovstrender, teknologier och snabbt växande nya marknader finns möjligheter för både innovativa digitala startups och dagens marknadsledare att se över och förnya sina affärsmodeller. Ge oss en timma med er ledningsgrupp så har ni fått en  genomgång av vad vi menar med Business Model Review och varför det är någonting ni bör ta på allvar. Vår Business Model Review är ett koncentrat av frågor, erfarenheter och insikter från ledare som drivit effektivt förändringsarbete, förändrat affärs-modeller i grunden med hjälp av ny teknologi, innovation och digital transformation.

 
 
 
 
 
 

kontakta oss


info@vuit.se

Adress

VUIT AB,Regeringsgatan 93, 111 39 Stockholm

© Copyright VUIT